Năm 2014 (33 HS)

Phạm Văn Cường 12A1

Danh Thị Lẹ 12A1

Đỗ Thị Thanh 12A1

Nguyễn Trung Ngoan 12A1

Trần Thị Yến Ngọc 12A1

Lý Thị Thanh Liêm 12A1

Võ Công Trạng 12A1

Huỳnh Thị Hồng Vân 12A1

Dương Thị Bé Ngân 12A1

Trần Ngọc Hân 12A1

Đặng Thị Thúy An 12A2

Nguyễn Thùy Dung 12A2

Nguyễn Lâm Đồng 12A2

Lý Thân 12A3

Lê Gia Linh 12A3

Nguyễn Thị Tiền 12A4

Võ Thị Ngọc Như 12A4

Thạch Thị Kiêm Siêng 12A4

Lâm Thị Cẩm Hồng 12A4

Nguyễn Thị Kiều Trang 12A4

Võ Thị Đầm

Lưu Văn Đăng

Mai Hương Giang

Lê Gia Linh

Nguyễn Ghi Tân

Nguyễn Thùy Dung

Dương Thị Bé Ngân

Đặng Thị Mỹ Ngọc

Sơn Thị Ngọc Diệu

Đỗ Thị Thanh

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Đinh Thị Bé Ba

Nguyễn Thị Kim Cương

Kiều Nguyễn Ngọc Trang

Trần Thị Bích

Năm 2013 (21 HS)

Nguyễn Tuấn An

Nguyễn Tuấn Anh

Mai Tuấn Cảnh

Quách Tuấn Cảnh

Trương Văn Đoàn

Trần Hoàng Đông

Lâm Văn Hảo

Phạm Vương Khang

Lưu Vũ Khoa

Huỳnh Vĩnh Lam

Huỳnh Văn Lạc

Nguyễn Hoàng Nil

Danh Thị Bô Pha

Trần Hoàng Quý

Nguyễn Thị Thu Thảo

Lê Minh Thắng

Nguyễn Văn Toàn

Tô Thị Huyền Trân

Nguyễn Văn Trong

Lê Thị Tường

Văn Công Út

Năm 2012

Đang cập nhật

Năm 2011

Đang cập nhật