Năm 2015

Giải điền kinh huyện

Nhất toàn đoàn

Trần Thị Trúc Linh

(Nhất nhảy cao Nữ)

Huỳnh Nhật Hào

(Nhất ngảy cao Nam)

Lê Minh Cần

(Nhì nhảy xa Nam)

Lương Thị Cẩm Lương

(Nhì chạy 800m Nữ)

Nguyễn Thị Anh Thư

(Ba 100m Nữ)

Đào Thị Kim Chi

(Ba nhảy xa Nữ)