Biểu mẫu thống kê năm học 2019 - 2020


Hướng dẫn sử dụng các mẫu thống kê:

B1. Bấm vào hình  " ► "
B2. Đăng nhập tài khoản email cá nhân.
B3. Nhập dữ liệu vào file excel vừa hiện ra; bảng tính tự động lưu.

 

1. Học bổng năm học 2019 - 2020  

 

2. Báo cáo số liệu học sinh hàng tháng  

 

3. Học sinh vi phạm nội quy  

 

4. Theo dõi Khu tự quản - Vệ sinh   

 

5. Đăng nộp các khoản thu   
 

6. Đăng ký sử dụng máy chiếu   

 

7. Đăng ký dạy bù chương trình