Họ và tênLê Hữu Thiện
Chức vụHiệu trưởng
Điện thoại0975.874776
Emaillehuuthien.c3mt@soctrang.edu.vn

 

Họ và tênNguyễn Văn Hoan
Chức vụPhó Hiệu trưởng
Điện thoại0399.908396
Emailnguyenvanhoan.c3mt@soctrang.edu.vn

  

Họ và tênQuách Thị Ấm
Chức vụPhó Hiệu trưởng
Điện thoại0346.078599
Emailquachthiam.c3mt@soctrang.edu.vn