Họ và tênLê Hữu Thiện
Chức vụHiệu trưởng
Điện thoại0975.874776
Emaillehuuthien.c3mt@soctrang.edu.vn

 

Họ và tênHồ Diên Sơn
Chức vụPhó Hiệu trưởng
Điện thoại0988.299490
Emailhodienson.c3mt@soctrang.edu.vn

  

Họ và tênQuách Thị Ấm
Chức vụPhó Hiệu trưởng
Điện thoại0346.078599
Emailquachthiam.c3mt@soctrang.edu.vn